DIS-Norge
 
  English Norsk  

WEB-seminar

WEB-seminar på Hamar helgen 14.03 - 15.03.2015

24 av DIS - Norge sine tillittskvinner og menn var samlet til skolering innen FOCUSnet denne helgen.   Samlingen var en oppfølger til et tilsvarende felesmøte høsten 2014

Her ser vi en lydhør forsamling