DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vil du delta på kilderegistreringsdugnad?

En av de viktigste portalene for slektsforskning i Norge, er Digitalarkivet. Arkivverket har skannet bl.a. kirkebøker, folketellinger og pantebøker.

Men uten alle de frivillige som transkriberer kilder, ville ikke Digitalarkivet hatt den store datamengden de har i dag.

Nå har Arkivverket satt i gang ”Dugnad for dødsfallsregistrering”. Dette er registrering av alle døde/gravlagte for perioden 1900-1960. Selv om kirkebok skulle begynne før 1900, ønsker vi at man registrere også årene før 1900, dvs. at man registrerer hele kirkebokperioden.

Før man startet opp med registrering, må man få kirkeboken reservert. Dette er viktig for å unngå dobbeltarbeid.

På Digitalarkivet ligger det en pdf. fil som viser status til hver enkelt kirkebok.

Mer informasjon om prosjektet 

Mer informasjon om kilderegistrering av kirkebøker 

Vi håper at du har anledning til å være med på dugnaden.

Ta kontakt pr mail: digitalarkivet@arkivverket.no