DIS-Norge
 
  English Norsk  

Tirsdagskvelder på Bergen Byarkiv

Syv tirsdagskvelder i 2012 åpner vi dørene for publikum. Vi byr på interessante foredrag med en rekke ulike tema, som har utgangspunkt i arkivene våre.

Det første foredraget blir allerede førstkommende tirsdag, 17. januar kl. 19.00. Da vil avdelingsleder Knut Geelmuyden ved Bergen Byarkiv holde foredraget Historien om hus og eiendom i Bergen. Med utgangspunkt i noen sentrale eiendommer i Bergen, vil han vise hvordan vi kan bruke kildene til å finne opplysninger om eiendommer i Bergen sentrum ca. 1650-1950.

Arrangementene er gratis, og starter kl. 19. Foredragene varer ca. 30-45 minutter. Dørene åpner 18.45, og vi holder åpent til rundt 20.30.

Vedlagt følger program for tirsdagskveldene i 2012.

Vi ønsker gamle og nye kjente velkommen til Bergen Byarkiv!


 

Program 2012

Med forbehold om endringer.

 

17. januar - Historien om hus og eiendom i Bergen. Knut Geelmuyden, Bergen Byarkiv.

Med utgangspunkt i noen sentrale eiendommer i Bergen, viser foredraget hvordan vi kan bruke kildene til å finne opplysninger om eiendommer i Bergen sentrum, ca. 1650-1950.

 

21. februar  - Vår nære fortid. Foto fra våre avisarkiver. Anne Louise Alver, Bergen Byarkiv.

Fotoarkivene etter BA og Morgenavisen gir et interessant bilde av Bergen fra rundt 1950 til 1980.

 

20. mars - Norges dokumentarvliste. Arne Skivenes, Bergen Byarkiv.

Et utvalg av Norges viktigste dokumenter og arkiver skal velges ut, og arkiver over hele landet har sendt inn forslag. Avgjørelsen kommer tidlig i 2012. Kanskje får Bergen Byarkiv noen av sine nominerte arkiver med på listen?

 

17. april - Husmorlagsbasaren 1950-2000. Et dypdykk i en merkverdig og slitesterk institusjon.

Bente Blanche Nicolaysen, postdoktor ved Sosiologisk Institutt, Universitetet i Bergen.

Frivillig arbeid står sterkt i Norge, noe husmorlagene er et eksempel på. Foredraget tar utgangspunkt i materiale fra arkivet etter Fana Husmorlag.

 

22. mai - Fra fattigskole til grunnskole. Hva inneholder et skolearkiv? Ine Merete Baadsvik, Bergen Byarkiv.

Bergen Byarkiv har et omfattende arkivmateriale fra byens mange skoler. Foredraget forteller om skolene og arkivene og om det store arbeidet som de siste årene er gjort med å systematisere skolearkivene. Publikum vil også få anledning til å bla i gamle skoleprotokoller fra før 1910.

 

18. september - Varemagasinet Sundt AS. Knut Skeie Aksdal, Bergen Byarkiv.

Arkivet etter Sundt AS gir et interessant bilde av bedriftens historie. Vi ser på gamle fotografier og blar i reklameprotokoller.

 

23. oktober - Åpent tema. Tittel og foredragsholder vil bli annonsert senere.

 

Lørdag 17. november - Arkivdagen 2012. Program kommer senere.