DIS-Norge
 
  English Norsk  

Styret i Slekt og Data Hordaland

Tillitsvalgte og funksjonærer i Slekt og Data Hordaland :

Verv Navn e-post
Leder Mehl, Tore J. leder@ho.slektogdata.no
Nestleder Andresen, Per Aase peraase.andresen@gmail.com
Kasserer Kvamme, Johan Ludvig kasserer@ho.slektogdata.no
Styremedlem Sørensen, Reidun Heggø re-soere@online.no
Styremedlem Nesbø, Greta Voigt gretane@online.no
Styremedlem Hannisdal, Jarle jarledell1@gmail.com
Styremedlem Eriksen, Elisabeth elisabetheriksen1014@gmail.com
Revisor Uthaug, Per-Ove kasserer@slektogdata.no
Valgkomité Angell-Hansen, Erik erianghan@gmail.com
Valgkomité Johannessen, Jostein josjohann@gmail.com
Webansvarlig Mehl, Tore J. webmaster@ho.slektogdata.no
Gravminnekoordinator Næss, Sigvar Jan gravreg@ho.slektogdata.no