DIS-Norge
 
  English Norsk  

Styret gjennom tidene

2015-2016

Leder: Tore J. Mehl

Nestleder: Per Aase Andresen

Sekretær: Jane Karin Nessa

Kasserer: Johan Ludvig Kvamme

Styremedlem: Jarle Hannisdal

Styremedlem: Wenche Louise Nielsen

Styremedlem: Greta Voigt Nesbø

Revisor: Per-Ove Uthaug

Valgkomite: Erik Angell-Hansen

Valgkomite: Jostein Johannessen

Webansvarlig: Tor J. Mehl

Gravminnekoordinator: Sigvar Jan Næss

 

2014 -2015

Leder: Tore J. Mehl

Nestleder: Per Aase Andresen

Kasserer: Johan Ludvig Kvamme

Sekretær: Jane Karin Nessa

Styremedlem: Jarle Hannisdal

Styremedlem: Greta Voigt Nesbø

Styremedlem: Wenche Louise Nielsen

Webansvarlig: Tor J. Mehl

Gravminnekoordinator: Sigvar Jan Næss

 

2013 -2014

Leder: Tore J. Mehl

Nestleder: Per Aase Andresen

Kasserer: Johan Ludvig Kvamme

Sekretær: Jane Karin Nessa

Styremedlem: Jarle Hannisdal

Styremedlem: Greta Voigt Nesbø

Styremedlem: Wenche Louise Nielsen

 

2012 -2013

Leder: Tore J. Mehl

Nestleder: Per Aase Andresen

Kasserer: Johan Ludvig Kvamme

Sekretær: Jane Karin Nessa

Varamedlem: Greta Voigt Nesbø

 

2011-2012

Leder: Tore J. Mehl

Nestleder: Per Aase Andresen

Sekretær: Jane Karin Nessa

Kasserer: Johan Ludvig Kvamme

Styremedlem: Jarle Hannisdal

Varamedlem: Greta Voigt Nesbø

Varamedlem: Rigmor Nygaard

Revisor: Per-Ove Uthaug

Valgkomite: Rolf Jørgen Vandeskog

Valgkomite: Arne Jarlind

 

 

2010-2011

Leder: Tore J. Mehl

Nestleder: Per Aase Andresen

Sekretær: Jane Karin Nessa

Kasserer: Johan Ludvig Kvamme

Styremedlem: Jarle Hannisdal

Varamedlem: Greta Voigt Nesbø

Varamedlem: Bjørn S. Horn

Revisor: Per-Ove Uthaug

Valgkomite: Arne Jarlind

Valgkomite: Rolf Jørgen Vandeskog

Webansvarlig: Hans Ordin Østebø

Gravminnekoordinator: Renathe-Johanne Wågenes

 

2009-2010

Leder: Jarle Hannisdal

Nestleder: Per Aase Andresen

Sekretær:

Kasserer: Johan Ludvig Kvamme

Styremedlem: Tore J. Mehl

Varamedlem: Jane Karin Nessa

Varamedlem: Åge Takvam

Revisor: Per-Ove Uthaug

Valgkomite: Renathe-Johanne Wågenes

Webansvarlig: Hans Ordin Østebø

Gravminnekoordinator: Renathe-Johanne Wågenes

 

2008-2009

Leder: Jarle Hannisdal

Nestleder: Arne Jarlind

Sekretær: Per Aase Andresen

Kasserer: Johan Ludvig Kvamme

Styremedlem: Renate Solli

Varamedlem: Beate Lassen

Varamedlem: Hege Christin Eknes

Valgkomite: Renathe-Johanne Wågenes

Webansvarlig: Hans Ordin Østebø

Gravminnekoordinator: Renathe-Johanne Wågenes

 

2007-2008

Leder: Jarle Hannisdal

Nestleder: Arne Jarlind

Sekretær: Per Aase Andresen

Kasserer: Johan Ludvig Kvamme

Styremedlem: Kariann Helland Johannesen

Varamedlem: Beate Lassen

Varamedlem: Renate Solli

Valgkomite: Renathe-Johanne Wågenes

Webansvarlig: Hans Ordin Østebø

Gravminnekoordinator: Renathe-Johanne Wågenes

 

2006-2007

Leder: Jarle Hannisdal

Nestleder: Arne Jarlind

Sekretær: Per Aase Andresen

Kasserer: Johan Ludvig Kvamme

Styremedlem: Kariann Helland Johannesen

Varamedlem: Renate Solli

Varamedlem: Beate Lassen

Valgkomite: Renathe-Johanne Wågenes

Webansvarlig: Hans Ordin Østebø

Gravminnekoordinator: Renathe-Johanne Wågenes

 

2005-2006

Leder: Jarle Hannisdal

Nestleder: Arne Jarlind

Kasserer: Johan Ludvig Kvamme

Styremedlem: Per Aase Andresen

Styremedlem: Odd Rudi Evensen

Varamedlem: Kariann Helland Johannesen

Varamedlem: Erik Angell-Hansen

Valgkomite: Renathe-Johanne Wågenes

Webansvarlig: Hans Ordin Østebø

Gravminnekoordinator: Renathe-Johanne Wågenes

 

2004-2005

Leder: Jarle Hannisdal

Nestleder: Kenneth Bratland

Sekretær: Arne Jarlind

Kasserer: Johan Ludvig Kvamme

Styremedlem: Kariann Helland Johannesen

Varamedlem: Erik Angell-Hansen

Varamedlem: Per Aase Andresen

Valgkomite: Renathe-Johanne Wågenes

Webansvarlig: Hans Ordin Østebø

Gravminnekoordinator: Renathe-Johanne Wågenes

 

2003-2004

Leder: Jarle Hannisdal

Nestleder: Kenneth Bratland

Kasserer: Johan Ludvig Kvamme

Styremedlem: Arne Jarlind

Styremedlem: Ågot Lervik

Varamedlem: Sølvi Arntzen

Varamedlem: Kariann Helland Johannesen

Valgkomite: Renathe-Johanne Wågenes

Webansvarlig: Hans Ordin Østebø

Kilderegistrator: Renathe-Johanne Wågenes

 

2002-2003

Leder: Renathe-Johanne Wågenes

Nestleder: Jarle Hannisdal

Sekretær: Helge Morten Slettebø

Kasserer: Johan Ludvig Kvamme

Styremedlem: Kenneth Bratland

Varamedlem: Sølvi Arntzen

Varamedlem: Kariann Helland Johannesen

 

2001-2002

Leder: Renathe-Johanne Wågenes

Nestleder: Jarle Hannisdal

Sekretær: Kenneth Bratland

Kasserer: Johan Ludvig Kvamme

Styremedlem: Tore Kristiansen

Varamedlem: Sølvi Arntzen

Varamedlem: Magnus Asbjørnsen

 

2000-2001

Leder: Renathe-Johanne Wågenes

Nestleder: Kenneth Bratland

Sekretær: Jarle Hannisdal

Kasserer: Johan Ludvig Kvamme

Styremedlem: Alf-Egil Skjeldestad

Varamedlem: Rune Thorstensen

 

1999-2000

Leder: Turid Helen Bergsagel Hølleland

Nestleder: Anders Magne Rabben

Sekretær: Renath-Johanne Wågenes

Kasserer: Johan Ludvig Kvamme

Styremedlem: Alf-Egil Skjeldestad

Varamedlem: Fridthjof Heldal

 

1998-1999

Leder: Andreas H. Johannessen

Nestleder: Anders Magne Rabben

Sekretær: Truls H. Magnus

Kasserer: Johan Ludvig Kvamme

Styremedlem: Erik Angell-Hansen

Varamedlem: Tor Hauge

 

1997-1998

Leder: Andreas H. Johannessen

Sekretær: Truls H. Magnus

Kasserer: Einar Balle

Styremedlem: Terje Skrolsvik

Styremedlem: Erik Angell-hansen

Varamedlem: Else-Karin Svendsen

Varamedlem: Magus Asbjørnsen

 

1996-1997

Leder: Arne Langeland

Sekretær: Andreas H. Johannessen

Kasserer: Sølvi Arntzen

Styremedlem: Terje Skrolsvik

Styremedlem: Einar Balle

Varamedlem: Lilly Hariet Nygård

 

1995-1996

Leder: Ulv Tore Skaar

Nestleder: Terje Skrolsvik

Sekretær: Andreas Johannessen

Kasserer: Sølvi Arntzen

Styremedlem: Jan Ganderudbakken

Varamedlem: Arne Langeland

 

1994-1995

Leder: Ulv Tore Skaar

Nestleder: Terje Skrolsvik

Kasserer: Einar Balle

Styremedlem: Jan Ganderudbakken

Styremedlem: Lars E. nordang

 

1993-1994

Leder: Arne Solli

Sekretær: Heine Blokhus

Kasserer: Einar Balle

Varamedlem: Jo Rune Ugulen

 

1992-1993

Leder: Jo Rune Ugulen

Sekretær: Arne Solli

Kasserer: Einar Balle

Varamedlem: Arild Tangerås

 

1991-1992

Leder: Jo Rune Ugulen

Styremedlem: Peter Skarsjø

Styremedlem: Jan-Thore Solem

Varamedlem: Einar Balle