DIS-Norge
 
  English Norsk  

Støtte fra Kulturminneåret 2009

DIS-Hordaland ved Gravminner har mottatt kr 5000,- i støtte fra Kulturminneåret 2009

Planen er å bruke disse pengene til å arrangere informasjonsmøte på Kronstad hovedgård og til reiseutgifter. I utgangspunktet er dette et dugnadsprosjekt hvor vi ikke dekker utgifter. Men vi ser at det kan være vanskelig å skaffe fotografer til enkelte områder i fylket. Så for å sikre oss at vi får inn bilder også fra disse kirkegårdene, kommer vi til å sende ut fotografer, som da vil få dekket reiseutgiftene.  

Vi vil nå først se hvilke kirkegårder som kommer til å bli fotografert nå i vår og sommer. Etter dette vil vi lage en plan for de resterende kirkegårdene.
 
Tekst: Renathe-Johanne Wågenes
Nett: H.O.Østebø