DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsforskning i Hordaland

Her kan man finne slektsinformasjon kommunevis

 

Under hver kommune finnes informasjon om, og bilder av kirkene.

Dette arbeidet er utført av DIS-Hordaland etter ide av Renathe-Johanne Wågenes. Renathe har stått for teksbearbeidelsen, mens Hans Ordin Østebø har stått for tilretteleggelsen på internett. Mange av DIS-Hordaland sine medlemmer har bidratt med bilder av kirkene.

Under lenker finner du lenker til forskjellige nyttige sider i forbindelse med slektsforskning. 

Dersom du vet om noen interessante internettsider vedrørende en kommune i Hordaland, send oss en mail leder@ho.disnorge.no

 

DIS-Hordaland har laget et unikt nettsted som viser alle bygg som er eller funger som kirke/kapeller i Hordaland.

Dette arbeidet er utført av DIS-Hordaland etter ide av Renathe-Johanne Wågenes. Renathe har stått for tekstbearbeidelsen, mens Hans Ordin Østebø har stått for tilretteleggelsen på internett. Mange av DIS-Hordaland sine medlemmer har bidratt med bilder av kirkene.

 

foto: Hans Ordin Østebø

Bildet viser Kvinnherad kyrkje i Rosendal. kirken er bygd omkring år 1275.

 

 

Det meste av informasjon er hentet fra noen svært innholdsrike bøker – Norske Minnesmerker, Norges kirker – utgitt av Riksantikvaren og Norsk Institutt for Kulturminneforskning i perioden 1994 – 2003. Disse bøkene pressenterer kirkene på en svært detaljert og omfattende måte. Det er interessante bøker og svært lærerik lesning. Hvis man ønsker utfyllende informasjon om en kirke, er disse bøkene den rette kilden. Godkjennelsen til å bruke disse bøkene som kilde i vårt arbeid er gitt av Anne Marta Hoff i april 2003.