DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsforskerdagen 2011 - 29. oktober

Slektsforskerdagen 2011 arrangeres i år på Voss i samarbeid med Voss Ættesogelag. Sted vil være Voss Bibliotek i det nye Kulturhuset.

Program for dagen vil være:
 
kl 11:00 - 15:00   Slektshjelp, stands og demonstrasjoner i bibliotekets åpningstid 
Kl 12:00 - 13:00   Foredrag: Hvordan komme i gang med slektsforskning
Kl 13:30 - 14:30   Foredrag: Hvordan man finner frem på nettet - tilgjengelige kilder.

 

I forbindelse med arrangenmentet har vi fått bred omtale i avisen Hordaland. Atrikkelen finner du her. Bilder og artikkel av Geir Geitle.

Akkurat nå (torsdag 27. kl 10) er artikkelen blant de mest leste.