DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsforskerdagen

Årlig arrangeres det slektsforskerdag i Slekt og Data. Vanligvis er dette arrangementet i slutten av oktober.