DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slekt og Data Hordland's Hederspris

Slekt og Data Hordaland's hederpris ble etablert i 2011.

Fra punkt tre i statuttene kan man lese:

Slekt og Data Hordalands Hederspris kan tildeles personer som over kortere eller lengre tid og uten egen fortjeneste har gjort en ekstraordinært stor og viktig innsats til fordel for Slekt og Data Hordaland og/eller regionen. Slekt og Data Hordalands Hederspris kan deles ut enten for utførelse av enkeltoppgaver eller for ivaretakelse av viktige funksjoner i foreningen over tid.