DIS-Norge
 
  English Norsk  

Om Slekt og Data Hordaland

Velkommen til Slekt og Data Hordaland sine nettsider

Slekt og Data Hordaland er en forening for personer som er interessert i slekts- og personalhistorie, da spesielt dem med slektshistorisk tilknyttning til Hordaland. Slekt og Data Hordaland er tilknyttet foreningen Slekt og Data.

Foreningen ble stiftet i Bergen 23. september 1991 av en gruppe slektsgranskere som ønsket et lokalt forum og en større kontaktflate innen sin hobby. 

 

Hva du finner på våre sider

På sidene våre vil du finne informasjon om Slekt og Data Hordaland, hvem vi er, hvilke aktiviteter vi har og hva vi driver med innen slektsforskning.

  • Er du nytt medlem i Slekt og Data Hordaland finner du infomasjon om det å være nybegynner under Ny i Slekt og Data Hordaland.
  • Slekt og Data Hordaland har mange aktiviteter, som medlemsmøter, deltakelse i kideregistrering og gravminneregistrering, egne interessegrupper for eksempelvis BK (Brother's keeper) og Embla, turer og kurs. Informasjon om dette finner under Aktiviteter.

Under de tre siste punktene har vi samlet/samler informasjon, artikler og kilder om slektsforskning i Hordaland.

  • Punktet Slektsforskning i Hordaland inneholder, per kommune, informasjon om kommunen, kildereferanser, lenker, gårdsoversikt og også hvilke kirker og gravminner som finnes i den enkelte kommune.
  • Under Artikler legger vi ut artikler som våre medlemmer har skrevet. Her vi du også finne avisartiker, omtaler, etc.
  • Det siste punktet Kilder innholder kilder registrert og/eller avfotografert av våre medlemmer og som ikke kan publiseres andre steder. Merk at disse kildene kan være fra hele landet. Under Kilde-punktet vil du også finne vårt Bibliotek samt lenker til Hordaland-relaterte kilder.

Det gjøres oppmerksom på at enkelte av sidene kun er forbeholdt medlemmer i Slekt og Data. Er du ikke medlem kan du melde deg inn her. Du vil da få tilgang til alle medlemssidene i Slekt og Data, samt andre medlemsgoder.

 

 

Slekt og Data Hordaland arrangerer medlemsmøte på ærverdige Kronstad Hovedgård i Bergen hver 3. onsdag i måneden. Oversikt over alle møtene ser under aktiviteter. Det blir også sendt ut e-post med info om møtene til alle som har registrert sin e-post adresse hos Slekt og Data.