DIS-Norge
 
  English Norsk  

Om Facebook

Din side har en meget god artikkel om Facebook, hvilke regler som gjelder, både ditt forhold til Facebook og Facebook sitt fohold til deg.

Lenke