DIS-Norge
 
  English Norsk  

Om biblioteket

DIS-Hordaland har et eget bibliotek lokalisert på Kronstad Hovedgård. Biblioteket innholder bøker, tidsskrifter, kildeavskrifter, etc.

<bilde>

Alle medlemmer i DIS-Hordaland kan låne fra vårt bibliotek. Dessverre kan utlån og tilbakelevering kun skje de dagene hvor det er medlemsmøte og/eller gruppemøte på Kronstad Hovedgård.

Oversikt over hva som finnes i vårt bibliotek finner du her. Oversikten er kun tilgjengelig for medlemmer.