DIS-Norge
 
  English Norsk  

desember 2013

Reisepass

Frem til 1860 måtte man ha reisepass når man skulle forflytte seg. Mange av disse er bevart, og befinner seg i arkivet på Statsarkivene. Ved Statsarkivet i Bergen er det reisepass for perioden 1816-1860. Pr i dag foregår det registrering av de eldste passene 1816-1822. Disse er også blitt skannet. I løpet av 1814 håper vi disse blir tilgjengelig på Digitalarkivet. 

 

Her er et eksempel på et slikt pass:

 

Gamle Julemagasiner

Det er lagt ut nye kilder under Kilder - Registrerte kilder. (kun forbehold medlemmer)

Dette er 4 skannede Julemagasin: Sunnfjord 1928 og 1929. Nordfjord 1946 og 1957.

Dersom du er interessert i å kjøpe gamle julemagasiner for Nordfjord ta kontakt med Nordfjord Folkemuseum pr mail: nfm@misf.museum.no