DIS-Norge
 
  English Norsk  

juli 2010

Gratulerer med DIS-Bjørnen Jarle

Vi ønsker å gratulere Jarle Hannisdal med Hedersprisen DIS-Bjørnen.

Prisen ble utdelt under DIS-Norges Årsmøte den 25. april 2010 på Gardermoen. Jarle fikk hedersprisen for sitt engasjement i Gravminner i Norge med over 100 000 avfotograferte gravminner. Han fikk også startet opp multimediagruppen i DIS-Hordaland, som senere utviklet seg til å bli drivkraften bak boken ”Lag slektsbok”.

 

Postbønder på Helgeland 1696 og 1968

 

Renathe-Johanne Wågenes har skrevet av en kilde som heter Postbønder på Helgeland 1696 og 1698.
 
Dokumentasjon
Designation Paa Postbøndernis gaarde og nafne, samt hvor langt een huer schydtzer og fører posten, og huad de derfore eftter hans Mayts. Allernaad. Post forordning af dato 25 Decembr. 1694 allernaadigst for postens skydz har nødt og er gotgiort, og eftter Welbr. Hr Amptmand Heidmans widre anordning beschichet og Approberit saasom:
Kilde: Postbønder på Helgeland 1696 og 1698
 
Les kilden her: Postbønder 1696-1698