DIS-Norge
 
  English Norsk  

mai 2010

Bergen byarkiv og kilder for slektsgranskere

På Bergen byarkiv kan en finne mange interessante  kilder for slektsgranskere. Kan blandt annet trekke frem kartotek for likningskontoret i Bergen og Censur-Protocol for Bergen Søndagskole

Kartotek for Ligningskontoret i Bergen
Denne kilden står i noen flotte gamle arkivskap hvor informasjonen er skrevet på kartotekkort som ligger sortert etter navn. Kildeperioden er ca 1920/30 tallet og strekker seg opp til 1960-tallet. Arkivet inneholder både informasjon om enkeltpersoner og aksjeselskap.

Informasjonen man kan finne er: Navn, fødselsdata, stilling, ligningsår og adresse. Man kan også finne diverse annen informasjon som når personen er gift og med hvem. Hvis noen er død i denne perioden er også dette notert. I tillegg er det et løpenummer som viser til protokollene for ligningen. Dersom det på et kartotekkort vises til gamle kartotekkort, finnes også disse i en egen del av arkivskapene.