DIS-Norge
 
  English Norsk  

november 2009

Ny kilderavskrifter tilgjengelig på DIS-Hordaland

Renathe-Johanne Wågenes har sendt oss flere avskrifter av små kilder. Denne gangen er det kilder fra Helgeland området.

Kildene som Renathe-Johanne har gjort avskrift av er lagt over på pdf og kan lastes ned fra linkene på denne siden.

1726 Rydningsplass Helgeland

1742 Rydningsplass Helgeland

1767 Skogshogst Helgeland

1781 Bøkselbrev Helgeland (side 1)

1781 Bøkselbrev Helgeland (side 2)

1781 Skjøter Helgeland