DIS-Norge
 
  English Norsk  

Ny kilde tilgjengelig på DIS-Hordaland

Renathe-Johanne Wågenes har skrevet av en militærbase som heter EXTRACT FRA 1708.

Dokumentasjon
Extract Ofver Lif-Batailonen af det Bergenhuuske Regimente, Paa de Døde og vacante som ved de 3de holdende hoved-munstringer ved hver Compagnie udj Indeværende aar Anno 1708 og har Compasered, hvilckes Lægd indestaar med de allernaadigste anordnede forphlegnings Penge som til Regimentz-Cassen skal svaris og ere til Fougden Seig??. Søren Glads District henhørende, Nemblig udj Nordhordlehns Fougderie Beliggende.
 
Kilde: Rentekammeret, Fogderegnskapet Nordhordland, Voss 1708