DIS-Norge
 
  English Norsk  

Ny hanseat ble utnevnt i forbindelse med Slektsdagen den 31.oktober 2015 på Schøtstuene

 

Johanne Grieg Friele, gift Kippenbroeck, ble utnevnt som den 4.de "ekte hanseat".

DIS-Hordaland - Slekt og data - arrangerte årets Sleksdag i Hanseatiske omgivelser lørdag den 31.oktober 2015.

Vi hadde fått låne, av Det Hansatiske Museum, bygningsmusset " Schøtstuene" til arrangementet.

Og intet gav en bedre ramme rundt den 4.de utnevnelsen av "en ekte hanseat".

I tillegg til Bergen Brannkors sitt musikkkorps, og Studentersangforreningen som underholdt ved arrangementet, var både Statsarkivet i Bergen, Bergen Byarkiv, og Bryggens venner til stede.

Da utnevnelsen statet var rundt 80 mennesker samlet i hovedsalen, en stilkopi av de gamle Jacobsgården og Bellsgården, slik musets grunnlegger Christian Koren Wiberg så for seg at disse to gården hadde sett ut før Bybrannen i 1702.

Nabobyggene Svensgården og Bredsgården er de orginale Schøtstuene, etter brannen i 1702, hentet fra de gamle Bryggegårdene med samme navn.

Dagens hanseat ver Johanne Grieg Friele, gift Kippenbroeck.  Hun har en lang rekke aner bakeover til det hanseatiske miljøet på Bryggen på slutten av 1600- tallet og begynneslen på 1700-tallet.

I sin tale til den 4.de Hanseat sa Per Aase Andresen

 

Kjære Johanne Grieg Kippenbroeck

Det er en glede for oss i DIS-Hordaland, Slekt og data, å være med å kunne utnevne deg som en «ekte Hanseat».

Det er en utnevnelse som etter mitt syn henger høy , og ikke så mange forunt ha                                      .

Å være en «ekte Hanseat» betyr at en eller flere av dine forfedre og ikke minst formødre,

stammer fra den nordlige del av nåværende Tyskland, og var tilknyttet det tyske handelsmiljøet på Bryggen her i Bergen.

I ditt tilfelle er det flere grener som peker bakover i mer enn 300 år.

 

Vi har valgt å ta utgangspunkt i en ung mann født i 1668 i Lexow ved Rostock i Tyskland ved Østersjøen,   Henrich Joachimsson Lexau.                      

 

Henrich kom opp her til Bergen, og Bryggen i 1680, 12 år gammel, for å bli dreng hos den tyske kjøpmanne

n som var etablert i Enhjørningen.

Det må ha vært tøft for en 12 åring å komme opp her til Bergen, og det mannssamfunnet som den gang var på Bryggen.

 

Men Henrich skikket seg vel, og giftet seg i april 1701 med enken Mette Johansdatter Bødicher, eller Bødtker, som jeg også har sett.

Mette er også av Hanseatisk avstamning gjennom foreldrene Johan Bødicher og

Wilmiche Hansdatter Messing som vi har funnet aner tilbake til 1600 tallet.

 

Mette og Henrich er dine 5 x tippoldeforeldre, som du er 9. generasjon etter.

 

Henrich skikket seg som sagt vel.

Og fikk i september 1701 borgerbrevet som Kjøpmann i Bergen.

Og kjøpmannsyrket har senere være en yrkestittel dine forfedre har hatt fram til forrige århundreskiftet, da din bestefar Alexander Birger Grieg ble skipsmegler.

Han var vel også en periode Brasiliansk Visekonsul her i Bergen.

 

Men litt tilbake til dine 5 x tippoldeforeldre, Mette og Henrich.

De fikk 9 barn, 2 jenter og 7 gutter.

Flere av barna døde i ung alder, men i alle fall 4 av barna vokste opp og fikk en etterslekt.

 

Der i blant Peter Lexau som ble født i 1706, og som sammen med sin hustru Cathrine Møller, fikk en del barn, deriblant sønnen Peter dy som ble født i 1743.

 

Peter den yngre giftet seg inn i Meltzer slekten, i det Peter sin hustru Anna er datter av Frederich Meltzer og Maria Schram.

Anna er tante til Fredrik Meltzer som var en av Eidsvoldsmennene fra Bergen, og kjent som det norske flaggs far.

 

Det var Anna og Peter sin datter Marie Lexau (1771 – 1834) som ble giftet inn i Grieg-familien ved at hun i 1795 giftet seg med James Alexsandersson Grieg.

Maria kom fra en kjøpmannsfamilie, og det var derfor ikke helt uvanlig at hun valgte en ektemann med tilhørende samme yrkesgruppe.

 

James døde relativt tidlig, bare 48 år gammel.

Sammen med Marie fikk James 10 barn i årene 1795 – 1809.

Og det er barn nr 6, og sønn nr 2, James som ble i født i 1803 som er din tippoldefar.

 

James skal ha startet sin yrkesaktive karriere som kjøpmann, men skal på et tidspunkt gått over til å bli «Statsmegler».

 

For de av oss som ikke er familiær med yrkestittelen «Statsmegler», skal vedkommende være

«beskikket av byen til å stå for salg og kontraktsinngåelser».

 

For at han skulle bli din tippoldefar måtte han gifte seg og få etterkommere.

Han fridde sannsynligvis rundt årsskiftet 1830 / 1831, og fikk ja fra Rebekka Christine Behrens, som da var knappe 26

 år gammel.

 

Rebekka var datter av kjøpmann og organist Johan Behrens og Marie Kroepelien.

 

Rebekka og James fikk ifølge de opplysningen jeg har lest, 13 barn.

Men bare 7 av disse kjenner en til.

Blant disse er din oldefar Kjøpmannen og Grosserer i kolonial,  Alexander Behrens Grieg (1835 - 1917).

Alexander giftet med Birgitte Friele, datter av Berent Friele og Albertine Vedeler.

 

Jeg nevner disse anene dine for å vise at du er hanseat i mer enn en linje.

 

 

Alexander var meget musikalsk og var aktiv i  nnen Mannsangerbevegelsen.En bevegelse hans fetter Johan D. Beherns var den entusiastiske og ubestridte leder av.

Alexander satt i Styret for Harmonien i en periode, og var også et aktivt medlem av Harmoniens kor.

 

I tillegg til å være aktiv på det musikalske planet, hadde han en stor interesse for slektsgransking.

Noe som vi i DIS-Hordaland sette stor pris på.

I årene 1864 til 1915 fikk han samlet en rekke opplysninger om Grieg-familien, og fikk utarbeidet et anetre over familien.

En kopi av dette anetreet henger på Trollhaugen.

 

Alexander hadde også god kontakt med noen av sine fjerne slektninger i Leith-distriktet i Scotland, hvor Grieg-familien stammer fra.

 

Jeg er også blitt informert om at din morfar Alexander Birger fortsatte med granskingen etter sin far.

Og at du har fullført dette arbeidet med slektsopplysninger fram til i dag.

 

Jeg tror jeg stopper her, og ønsker lykke til med det ærefulle vervet det er å bli utnevnt som en «ekte hanseat».

 

Julia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto Greta Voigt Nesbø

Byråd Julia Andersland taler til Johanne Grieg Kippenbroeck,                                                             

flankert av leder i DIS-Hordaland   Tore J. Mehl med blanketten og Per  Aase Andresen (th).                                                                    

Helt til venstre følger Håkon Vatle fra "Hansadagen 2016" med at til går rett forseg.

 

 

 

   

Foto Greta Voigt Nesbø

Byråden overleverer blanketten til Johanne Grieg Kippenbroeck