DIS-Norge
 
  English Norsk  

Postbønder på Helgeland 1696 og 1968

 

Renathe-Johanne Wågenes har skrevet av en kilde som heter Postbønder på Helgeland 1696 og 1698.
 
Dokumentasjon
Designation Paa Postbøndernis gaarde og nafne, samt hvor langt een huer schydtzer og fører posten, og huad de derfore eftter hans Mayts. Allernaad. Post forordning af dato 25 Decembr. 1694 allernaadigst for postens skydz har nødt og er gotgiort, og eftter Welbr. Hr Amptmand Heidmans widre anordning beschichet og Approberit saasom:
Kilde: Postbønder på Helgeland 1696 og 1698
 
Les kilden her: Postbønder 1696-1698
 
 

Registreing gravminner i Hordaland

Samling på Kronstad hovedgård 26. mai 2010

DIS-Hordaland kalte inn til møte/sosialt samvær for de som er interessert i å jobbe med Gravminner. Det ble gitt orientering om hvordan vi ligger an ved Renathe-Johanne Wågenes.

 width= 

 

Det var også servering av kaffe og kaker, og hyggelig prat rundt bordene om slektsgranskning.

Vi planlegger å få oppdatere kirkegårdene i Bergen. Etter at vi fikk databasen fra kirkevergen i 2009 har vi jobbet med å slå sammen vårt register med bilder og kirkevergen sitt.  Derfor er det ikke alle som er klar for oppdatering enda, MEN følgende trenger vi hjelp til:

Biskophavn – Bønes – Eidsvåg – Fyllingsdalen – Salhus – Slettebakken – Takvam – Årstad gamle.

Er du interessert i å hjelpe, ta kontakt med oss gravreg@ho.disnorge.no
Veiledning vil selvfølgelig bli gitt.
 

Tekst: Renathe-Johanne Wågenes
Foto: ?
Nett: H.O.Østebø

 

 

Bergen byarkiv og kilder for slektsgranskere

På Bergen byarkiv kan en finne mange interessante  kilder for slektsgranskere. Kan blandt annet trekke frem kartotek for likningskontoret i Bergen og Censur-Protocol for Bergen Søndagskole

Kartotek for Ligningskontoret i Bergen
Denne kilden står i noen flotte gamle arkivskap hvor informasjonen er skrevet på kartotekkort som ligger sortert etter navn. Kildeperioden er ca 1920/30 tallet og strekker seg opp til 1960-tallet. Arkivet inneholder både informasjon om enkeltpersoner og aksjeselskap.

Informasjonen man kan finne er: Navn, fødselsdata, stilling, ligningsår og adresse. Man kan også finne diverse annen informasjon som når personen er gift og med hvem. Hvis noen er død i denne perioden er også dette notert. I tillegg er det et løpenummer som viser til protokollene for ligningen. Dersom det på et kartotekkort vises til gamle kartotekkort, finnes også disse i en egen del av arkivskapene.

 

Jarle Hannisdal valgt inn i DIS-Norge styret

På Landsmøte i DIS-Norge forrige helg vart tidlegare leder i DIS-Hordaland Jarle Hannisdal, valgt inn i DIS-Norge styret.

 

DIS-Hordaland ønsker Jarle lykke til med sitt nye verv.

Valgresultatet viser at Jarle blir hele Vestlandet sin representant i DIS-Norge og DIS-Hordaland håper Jarle vil fronte saker fra hele Vestlandet på en positiv og god måte.

Jarle Hannisdal  

Foto: Renathe-Johanne Wågenes
Tekst/Nett: H.O.Østebø

 

Ny kilde tilgjengelig på DIS-Hordaland

Renathe-Johanne Wågenes har skrevet av en folketelling fra Bergen 1769
 
Kilde: Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, 1769
 
 

 

 

Ny kilde tilgjengelig på DIS-Hordaland

Renathe-Johanne Wågenes har skrevet av en militærbase som heter EXTRACT FRA 1708.

Dokumentasjon
Extract Ofver Lif-Batailonen af det Bergenhuuske Regimente, Paa de Døde og vacante som ved de 3de holdende hoved-munstringer ved hver Compagnie udj Indeværende aar Anno 1708 og har Compasered, hvilckes Lægd indestaar med de allernaadigste anordnede forphlegnings Penge som til Regimentz-Cassen skal svaris og ere til Fougden Seig??. Søren Glads District henhørende, Nemblig udj Nordhordlehns Fougderie Beliggende.
 
Kilde: Rentekammeret, Fogderegnskapet Nordhordland, Voss 1708
 
 

 

 

Innkalling Årsmøte i DIS-Hordaland

Det innkalles til Årsmøte i DIS-Hordaland onsdag 17. febr. 2010 kl 1900 på Kronstad Hovedgård, Bergen.

Dagsorden:

1. Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap m/revisors beretning
5. Ansvarsfrihet for styret
6. Budsjett for 2010
7. Vedtektsendring
8. Innkomne saker
9. Valg
10. Valg av representanter til Landsmøte 2010
11. Avslutning

Vel møtt

Bergen, 2. Februar 2010

Styret

Dokumenter til Årsmøtet:

Innkalling til årsmøtet 2010

Regnskap 2009

Revisjonsberetning 2009

Årsrapport 2009

Valgkomiteens forslag 2010

Punkt 7 Vedtektsendring

 

Medlemsmøte DIS-Hordaland

Medlemsmøtet Onsdag den 16.12 vil omhandle DNA og Genographic Project fra National Geographic. Det vil bli et foredrag av Terje Meyer Nilsen hvor han forteller om sine erfaringer med temaet, og litt om DNA gjenerelt. Møtet starter kl 1900 på Kronstad Hovedgård. 2 etg.

 

DIS-Hordaland  er nå registrert i Frivillighetsregisteret og da har muligheten til å mota Grasrotant midler. Ønsker du at din Grasrotandel skal gå til oss kan du skrive ut vedlegget og ta det med nestegang du tipper helst før 30.12.09. 

Generalforsamlingen 2010 Forslag og saker som medlemmer tilknyttet lokallaget ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende 1 januar.

Innkalling med dagsorden og bilag gjøres tilgjengelig for medlemmene med minst 14 dagers varsel. 

Ellers vil jeg ønske alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR    

Jarle Hannisdal
Leder DIS-Hordaland

 

Ny kilderavskrifter tilgjengelig på DIS-Hordaland

Renathe-Johanne Wågenes har sendt oss flere avskrifter av små kilder. Denne gangen er det kilder fra Helgeland området.

Kildene som Renathe-Johanne har gjort avskrift av er lagt over på pdf og kan lastes ned fra linkene på denne siden.

1726 Rydningsplass Helgeland

1742 Rydningsplass Helgeland

1767 Skogshogst Helgeland

1781 Bøkselbrev Helgeland (side 1)

1781 Bøkselbrev Helgeland (side 2)

1781 Skjøter Helgeland

 

 

Slektsforskerdagen 31 Okt. 2009

Lørdag 31 oktober avholder DIS-Hordaland sin årlige Slektsforskerdag.
I år holder vi denne på Bergen Hoved biblioteket.
Vi starter kl. 10.00 og holder på til de stenger.

Det blir bokslepp og omtale av "Lag Slektsbok" som DIS-Norge står bak. Det blir foredrag med Arne Langeland "Fra bilde til digitale Familieminner". Foredraget starter kl 11.00. Det blir også info fra biblioteket. Og et foredrag om "Tankekart, en innfallsvinkel til å skrive slektsbok" av Jarle Hannisdal.

Det vil være folk som hjelper med å finne slekten, og vise søking på nettet.

Vi vil også vise ulike programmer for registrering av slekten.

Det er gratis og åpent for alle.

Jarle Hannisdal
Leder DIS-Hordaland

 

Tekst: Jarle Hannisdal
Nett: H.O.Østebø

 

Syndiker innhold