DIS-Norge
 
  English Norsk  

Møkster kirke

foto: Hans Ordin Østebø

 

Kirkebygget

Sted

Kvalvåg, Stolmen

Navn

Møkster kirke

Arkitekt

Hans Heinrich Jess

Byggeår

Vigslet 29/6-1892

Materiale

Tre

Sitteplasser

320

Altertavle

Maleriet viser Jesus og et lite barn. Tekst "Hvo som ikke annammer Guds Rige som barn kommer ingenlunde derind" Signert Julius Holck, Bergen 1892

Orgel

Rieger-Kloss 1992

Kirkeklokker

1 klokke, Geg. V. Bochumer Verein 1891

Historie

Var en middelalderkirke, trolig en stavkirke, og lå på øyen Møkster. Ble revet da en ny kirke kom i 1686. Kirken på Møkster 1686 kom i privat eie da den ble solgt i 1724 til Bent Uldrich for 70 Spd. Ble kjøpt av menigheten i 1860 for 5755 Spd. Ble revet i 1892 da den nye kirken ble bygget på øyen Stolmen. Den nye kirken ble bygget av byggmester Mos Skare, Alversund. På øyen Møkster ligger det en gammel kirkegård med steingard rundt hvor den gamle kirken lå. Fra den gamle kirken er det bevart 4 glassmalerier laget av Poull Rassmussen i 1686.