DIS-Norge
 
  English Norsk  

Lindås

 

Tillatelse til bruk av kommunevåpene er gitt av hver enkel kommune april/mai 2003.