DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kirker

På Askøy er det 5 kirker og 1 kapell.

 

Det meste av informasjon er hentet fra noen svært innholdsrike bøker – Norske Minnesmerker, Norges kirker – utgitt av Riksantikvaren og Norsk Institutt for Kulturminneforskning i perioden 1994 – 2003. Disse bøkene pressenterer kirkene på en svært detaljert og omfattende måte. Det er interessante bøker og svært lærerik lesning. Hvis man ønsker utfyllende informasjon om en kirke, er disse bøkene den rette kilden. Godkjennelsen til å bruke disse bøkene som kilde i vårt arbeid er gitt av Anne Marta Hoff i april 2003.

 

Kilder:

Norske Minnesmerker, Norges kirker

Kyrkjehus og kyrkjeliv på Askøy 1864-1964 av Arne Skeie

Våre kirker, Norsk kirkeleksikon

Brosjyre om Hedla kyrkje utgitt av Herdla Sokneråd