DIS-Norge
 
  English Norsk  

Jo Gjerstad ble utnevnt som "en ekte hanseat" under Kulturnatten 11 september 2015

Skrevet av Per Aase Andresen 

For tredje gang var DIS-Hordaland delaktig med å utnevne "en ekte Hanseat"

Utnevnelsen var en del av Kulturnatten i Bergen den 11.09.2015, og med gamle Hovedbrannstasjonen som ramme rundt tildelingen ble Lokalhistorikeren Jo Gjersrad utnenvt som " en ekte hanseat".

Før Byråden for Kultur, kirke og idrett, Helge Stormoen, overrakte Jo Gjerstad blanketten, gav DIS-Hordaland v/ Per Aase Andresen en redegjørelse for hvorfor Jo Gjerstad ble funnet verdig en slik utnevnelse.

Andresen tok utgangspunkt i Jo Gjerstad sine 5 x tippoldeforeldre ; Commerceraad Jacob Kroepelien (1695 - 1766) og hans hustru Divert Henrica Greve ( 1701 - 1784)

Det er 9 generasjoner mellom Jacob/Divert og Jo.

I sin tale sa Per Aase:

 

Kjære Jo Gjerstad

Det er en glede for oss i DIS-Hordaland å være med å kunne utnevne deg som en «ekte Hanseat».

Det er en utnevnelse som etter mitt syn henger høy, og det ikke erså mange forunt å ha.

Å være en «ekte Hanseat» betyr at en eller flere av dine forfedre og ikke minst formødre stammer fra Tyskland, og var tilknyttet det tyske handelsmiljøet på Brygg en her i Bergen.

I ditt tilfelle er det flere grener som peker bakover i mer enn 300 år.

Vi har valgt å ta utgangspunkt i en ung mann fra Wismar i Tyskland, Jacob Krøpelien, født den 04. mars 1696, og ble egenhandler i bryggegården BRATTEN.

For at det skulle bli noen etterkommere måtte han gifte seg. Det gjorde han den 17. november 1729 med Divert Henricha Greve, som var 28 år da hun giftet seg.

Da har vel du regnet ut at du er  9. generasjonen etter Divert og Jacob.

Det står om henne at hun var en klok og dyktig kvinne. Hun ville ikke gifte seg med sin Jacob før han hadde en fornuftig tittel. Derfor skrev hun til Kongen å ba han om å skjenke henne tilkomne ektemann tittel som COMMERCE-RAAD, som er en ærestittel som ble tildelt forretningsmenn.

Kongen sa ja, og derved kunne bryllupet feires den 17. november 1729

Divert fikk datteren Anna Elisabeth i 1732 med Jacob. Altså din 4. tippoldemor.

Anna ble gift med Prinscipal Albert Hinrich Meyer i 1750, og fikk datteren Margrethe Albertine Hinrich i 1750, 7 måneder etter giftermålet.

Denne Margrethe var en ung jomfru på 20 år, da hun giftet seg med den 21 år eldre Christian Joachim Mohn i 1770.

Og med at Christian kom til Bergen på 1760 tallet startet Mohn-familien sitt virke her.

Christian er, det vi kjenner til, regnet som stamfar til Mohn-slekten i Bergen.

Denne Christian var kjøpmann, noe som denne grenen av din slekt har bedrevet, i alle fall din bestefar   Einar Reed Mohn.

Vi kan ikke gå inn på alle anene dine, men de har skikket seg vel og blitt gift inn i ulike familier.

Jeg vil nevne at din tippoldefar Albert Henrik Mohn som var kjøpmann og fiskevraker, fikk en biskop til svigerfar da han i 1834 giftet seg med datteren til biskopen i Bergen, Jacob Neumann.

For de av dere som ikke vet hva en fiskevraker er, vil jeg kort si at han var en bytjenestemann som kontrollerte kvaliteten på mat, og spesielt fisk. Vrakerstillingene forsvant i 1901.

Albert og Adelaide Neumann fikk    13 barn, men jeg vil her trekke fram sønnene Christian Joachim, født i 1845, og hans bror Henrik

Christian Joachim ble som alle buekorpsinteresserte bergenser vet en av stiftene til Dreggen Buekorps.

Mens hans bror Henrik malte buekorpsets første fane.

Ett korps du er medlem av.

Jeg tror jeg stopper her, og ønsker lykke til med det ærefulle vervet det er å bli utnevnt som en «ekte hanseat».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Aase Andresen i samtale med Jo Gjerstad om hans aner tilbake til 1700 tallet

 

                                                                                               

                                                                                             Byråd Helge Stormoen overleverer Blaketten som bevis for at Jo Gjerstad er "en ekte hanseat" 

 

 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                   Jo Gjerstad takker for utnevnelsen