DIS-Norge
 
  English Norsk  

Innkalling Årsmøte i DIS-Hordaland

Det innkalles til Årsmøte i DIS-Hordaland onsdag 17. febr. 2010 kl 1900 på Kronstad Hovedgård, Bergen.

Dagsorden:

1. Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap m/revisors beretning
5. Ansvarsfrihet for styret
6. Budsjett for 2010
7. Vedtektsendring
8. Innkomne saker
9. Valg
10. Valg av representanter til Landsmøte 2010
11. Avslutning

Vel møtt

Bergen, 2. Februar 2010

Styret

Dokumenter til Årsmøtet:

Innkalling til årsmøtet 2010

Regnskap 2009

Revisjonsberetning 2009

Årsrapport 2009

Valgkomiteens forslag 2010

Punkt 7 Vedtektsendring