DIS-Norge
 
  English Norsk  

Hvilken DNA test skal man ta

Når man skal begynne med å bruke DNA i slektsforskning, er det viktig å avklare hvilke tester man skal bestille, og hvem man skal teste.

Er man kun interessert i den historiske vandringen til morslinjen (mt) og farslinjen (Y) tar man en test hos National Geographic

Hva får man når man tar en test hos National Geographic: 

Dersom tester er en mann:

 • Hvilken Y-linje (farslinje) man tilhører
 • Hvilken mt-linje (morslinje) man tilhører
 • Hvor stor del av dine gener kommer fra Neandertaler
 • Hvor stor del av dine gener kommer fra Denisovan
 • Your regional ancestry (hvor kommer genene dine fra) 
 • Alt blir presentert på en flott måte med kart over vandringen fra Afrika til Europa. 

 

Dersom tester er en kvinne:

 • Hvilken mt-linje (morslinje) man tilhører
 • Hvor stor del av dine gener kommer fra Neandertaler 
 • Hvor stor del av dine gener kommer fra Denisovan
 • Your regional ancestry (hvor kommer genene dine fra) 
 • Alt blir presentert på en flott måte med kart over vandringen fra Afrika til Europa. 

 

Dersom man skal bruke DNA til slektsforskning må man ta en FamilyFinder test hos Familytreedna.

Man kan også ta en test hos Familytreedna som viser mt- og Y-linjen, men økonomisk svarer det seg å kjøpe en test hos National Geographic dersom man skal teste mt og Y. 

Når man har tatt en test hos National Geographic, overfører man resultatet til Familytreedna og bestiller deretter en FamilyFinder. 

Utfordringen ved testing av Y-dna er at kvinner ikke kan teste seg for dette. Til det trenger man en mannlig slektning som deler felles Y-linje. 

Dersom man er kvinne og vil drive med DNA og slekt, er det lurt å få en bror/far til å ta testen hos National Geographic. Overfør deretter testen til Familytreedna og bestill FamilyFinder. Da får man både mors- og farslinjen. Selv kan man bestille en FamilyFinder hos Familytreedna. 

Dersom man ikke har en bror/far som kan testes, kjøp selv en test hos National Geographic. Overfør deretter testen til Familytreedna og bestille en FamilyFinder. 

Les mer om DNA på Norway DNA Norgesprosjektet