DIS-Norge
 
  English Norsk  

Hederspriser 2011

DIS-Hordaland's hederpris ble delt ut til tre personer i forbindelse med DIS-Hordaland's 20-års jubileumsfest 01.10.2011. Prisene ble delt ut av Arne Jarlind, hederpriskomiteen, og Tore Mehl, leder DIS-Hordaland.

De tre personene som fikk æren av å motta de første hedersprisene i DIS-Hordaland's historie, er: 

 • Renathe-Johanne Wågenes
 • Johan Ludvig Kvamme
 • Jarle Hannisdal

Alle har lang fartstid i DIS-Hordaland.

På julemøtet, onsdag 21.12.2011 ble ytterligere to hederpriser utdelt:

 • Greta Voigt Nesbø
 • Ingebjørg Minde

Det skulle vært delt ut en hederpris til for 2011. Under prisutdelingen i desember 2011 var den siste mottakeren syk og var ikke tilstede. Man valgte å ikke gå ut med opplysningen om prisen til mottakeren i håp om at han ville være tilstede på et av de kommende medlemsmøtene i 2012. Dette skjedde, av forskjellige grunner, ikke før på møtet i novembermøtet 21.11.2012 hvor han fikk tildelt prisen. Den siste som mottok DIS-Hordalands hederpris for 2011 er:

 • Kenneth Bratland

I forbindelse med utdelingen kom hederpriskomitéen med følgende begrunnelser:

  


 

Om Renathe-Johanne Wågenes sier Hederpriskomitéen:

Hun har alltid vært interessert i slektshistorie, og har overfor sine nærmeste spurt og gravd.  Hun har tatt vare på gamle ting.

Renathe var leder i DIS-Hordaland i 3 år (2001, 2002 og 2003).  Etter denne tid var hun styremedlem i DIS-Norge i en periode fra 2004 til 2006.

I 2004 fikk hun ideen om å samle alle gravminner i Norge med bilder i en egen database. Det begynte i det små på Askøy. Siden har det bare ballet på seg. Nå er det nesten en fulltidsjobb.

Hun startet opp Gravminneprosjektet og var første tiden koordinator for DIS-Hordaland, i tillegg til at hun var leder av Gravminner i Norge. Hun har lagt ned et formidabelt arbeide i dette prosjektet, både med registrering og fotografering, ikke bare i Hordaland fylke, men også andre steder i landet. Det står virkelig respekt av dette arbeidet hun har satt i gang.

Hun bruker nå det meste av fritiden sin på gravminneprosjektet. Hun har arrangert samlinger for gravminnekoordinatorene i DIS-Norge, inspirert og gitt gode råd.
 
Renathe har i mange år brent for dette prosjektet og har evne til å inspirere andre til å gjøre en innsats på dette området.  Og det sies at hun alltid har vært imøtekommende og hjelpsom for de som har deltatt i mindre målestokk i dette arbeidet. 

Hun har også vært foredragsholder/ kursleder for DIS-Hordaland`s nybegynnerkurs i slektsforskning.

Hun leser gotisk skrift som den største selvfølge og har skrevet av flere kirkebøker og fått databasene lagt ut på Digitalarkivet til glede for oss alle.

 

 


Om Johan Ludvig Kvamme sier Hederpriskomitéen

Johan Ludvig er en riktig god “traver” i DIS-Hordaland. Han er en blid og omgjengelig person som gjerne hjelper medlemmene dersom de har et “problem” med slektsnavn.
 
Han har lagt ned mye tid for DIS-Hordaland og har alltid vært til stede på medlemsmøtene, så vel som på styremøtene.

Han har alltid vært interessert i slektshistorie og har gjennom årene opparbeidet en stor database med mange tusen personnavn.

Johan Ludvig ble innvalgt i styret for DIS-Hordaland i 1999 og har siden vært lagets kasserer.  Han er således den lengst-sittende person i DIS-Hordaland`s styre gjennom tidene.

Foruten sitt engasjement i DIS-Hordaland, er han også mye engasjert i Åsane Historielag og har lagt ned mye tid også der.


 

Om Jarle Hannisdal sier Hederpriskomitéen:

Han startet med slektsforskning i 1995.  I utgangspunktet skulle han hjelpe kona som stod fast med sin slekt.

Jarle ble valgt inn i styret til DIS-Hordaland i 2001, først som sekretær, deretter 2 år som nestleder, til han i 2004 overtok som leder.

I 2010 han trakk seg som leder til fordel for sitt nye verv som styremedlem i DIS-Norge. Han fortsatte imidlertid som styremedlem i DIS-Hordaland, hvor han fortsatt sitter.

Han har vært engasjert i gravminneprosjektet og har nedlagt et stort arbeide med over 100 000 avfotograferte gravminner. 

Jarle startet opp multimedia gruppen i DIS-Hordaland, som senere utviklet seg til å bli drivkraften bok boken ”Lag slekts bok”.  Her var han også en av prosjektdeltagerne.

Han er en ivrig og engasjert slektsforsker og han har lagt ned mye tid for DIS Hordaland.  Han brenner for slektsforskningen og han er som oftest å treffe hver onsdag kveld på Kronstad.

Han har vært brukt som foredragsholder vedrørende slektsforskning i forskjellige fora. 

 

I april 2010 fikk han DIS-Norges hederspris: DIS-Bjørnen.
 
Han har i mange år vært fadder/instruktør for slektsprogrammet Embla.


 Om Greta Voigt Nesbø sier Hederpriskomitéen:

Greta har alltid vært interessert i slektshistorie og har gjennom årene opparbeidet en stor database med flere tusen personnavn.

Hun er for tiden styremedlem i DIS-Hordaland, en funksjon hun har hatt de siste årene.    

Hun har lagt ned mye tid for DIS-Hordaland og er alltid til stede på medlemsmøtene, så vel som på styremøtene og har gjennom årene stilt opp og vært med på slektsforskerdagene og herunder vært en stor bidragsyter.

Greta var med på det første skannerkurset som ble arrangert i DIS-Hordaland.  Hun har siden ledet flere skannerkurs/ multimedia grupper. Hun var også korrekturleser på innlegg i boken: Lag slektsbok

Greta er arbeidsvillig, det er aldri nei i hennes munn og hun tar gjerne en utfordring på strak arm - og hun hjelper alle som spør om hjelp.   

Hun har de siste årene vært instruktør for slekts programmet Embla.

Hun har skrevet av fra flere kirkebøker og disse databasene finner vi på Digitalarkivet. Vi kan nevne  

1. Døde i Bekkjarvik sokn 1920-1951 

2. Døypte i Austrheim sokn i Lindås prestegjeld 1886-1891 

3. Vigde i Austrheim sokn i Lindås prestegjeld 1886-1922 

4. Døde i Austrheim 1894-1910 

 


 Om Ingebjørg Minde sier Hederpriskomitéen:

 

DIS-Hordaland var de første som startet med registrering av gravminner. Flere kirkegårder ble fotografert og avskrevet og lagt ut på DIS-Norge sine nettsider. 

Mange av DIS-Hordaland sine medlemmer har registrert gravsteder i Hordaland. 

Det er lagt ned et utall dugnadstimer i registreringsarbeidet.  Det er, som vi vet, et tidkrevende arbeid som må gjøres før en kan publisere gravminnene med bilder på nettet.

Ingebjørg Minde var den første som meldte seg da Gravminneprosjektet startet opp i Hordaland og man ba om bistand fra medlemmene.  Hun har lagt ned utallige timer på kirkegårder i Bergens området.

Hun har gjort en utrolig stor innsats for Gravminneprosjektet ved at hun mer eller mindre har tatt hele Møllendal kirkegård, både med bilder og registrering.  En innsats som det står respekt av.

Foruten dette har hun også fotografert andre kirkegårder i Bergen og oppdatert noen av disse.

Hun har også lagt ned mye arbeid med registrering av tilsendte bilder fra andre steder i landet.

 

 Om Kenneth Bratland sier Hederpriskomitéen:

 

Om Kenneth er det sagt at han startet tidlig med slektsforskning av egen slekt. Og allerede som 15-16 åring finner vi han på Statsarkivet bøyd over kirkebøkene.

Han er oppvokst i Åsane hvor han har slekts-røtter fra de fleste gårdene der. Han kom tidlig med i Åsane Historielag og der har han stått som styremedlem i flere år. Og hvor han er en viktig medspiller. Han har skrevet en rekke lokalhistoriske artikler fra Åsane.

Kenneth satt i styret for DIS-Hordaland i 5 år fra 2001-2005, de siste årene som nestformann. I disse årene la han ned mye arbeid for DIS-Hordaland. Han var bl.a. kursholder for DIS Hordaland nybegynnerkurs i slektsgranskning, og i denne forbindelse var han også medansvarlig for utarbeidelse av kurskompendium for nybegynnere. Han var en selvskreven medarbeider på slektsforskerdagene hvor han uten vansker hjalp folk til å finne egen slekt. Han leser gotisk skrift uten problemer.

Han har skrevet av fra en rekke kirkebøker og disse databasene finner vi på Digitalarkivet – se liste under.

De siste årene har han arbeidet som bygdebokforfatter for Åsane. Han arbeider målrettet og er nøye å finne opplysninger og er nærmest perfeksjonist i faget. Han er typen som graver og gir aldri opp.

Han er positiv og grei og han hjelper alle som spør om hjelp til å finne egen slekt.

 

Publiseringer på Digitalarkivet

 • Døde i Haus 1666
 • Utflyttede fra Haus 1666
 • Leiermål i Nordhordland 1691-1760
 • Gravlagde i Samnanger sokn i 1669-1766
 • Konfirmerte i Fana prestegjeld 1762-1778 og 1790-1799
 • Konfirmerte i Haus 1749-1751
 • Konfirmerte i Haus 1737-1747
 • Gravlagde i Haus prestegjeld 1793-1815
 • Offentlege skriftemål i Haus prestegjeld 1701-1764
 • Døde i Hosanger prestegjeld 1750-1793
 • Døypte i Lindås 1802-1815