DIS-Norge
 
  English Norsk  

Gravminner i Norge

DIS-Hordaland deltar aktivt i fotografering og registrering av gravminner i Norge.

Historie 
DIS-Hordaland var en av de første som startet med registrering av gravminner. Flere gravplasser ble registrert og lagt ut på Digitalpensjonatet på Digitalarkivet. I 2004 ble Gravminner i Norge opprettet hos DIS-Norge. Dette fungerer som en nasjonal søkbar database.

Gravminneprosjektets målsetning er å registrere personopplysninger, fotografere alle gravsteinene på norske gravplasser og gjennom dette bevare, dokumentere og formidle denne delen av vår historie. Gravsteiner som blir fotografert og registrert vil alltid være tilgjengelig, selv den dagen steinen fysisk blir fjernet fra gravplassen. Gravminner ivaretar viktige kulturminner og gjør den nære historien tilgjengelig for alle. 

Stor innsats
Det har blitt lagt ned mange dugnadstimer i registreringsarbeidet. Mange av DIS-Hordaland sine medlemmer har deltatt, og deltar aktivit i arbeidet, både her i Hordaland og på landsbasis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde
Ingebjørg Minde var en av de første som meldte seg som deltaker i registreringsarbeidet. Ingebjørg har lagt ned utallige timer på kirkegårder i Bergens området.

Ønsker du å delta på dugnadenregistreringen
Ønsker du å delta, enten med avskrivning eller fotgrafering av gravminner, hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt med oss på e-post adressen: gravreg@ho.disnorge.no

 

Søk i Gravminner i Norge

 

Informasjon om prosjektet 

 

2006 den 13. desember markerte vi at Gravminner i Norge passerte 1 mill. personer i database.