DIS-Norge
 
  English Norsk  

Bruk av bilder man finner på internett

Flere av rettighetshaverne til bildene i Gravminner har den siste tiden oppdaget at hundrevis, kanskje tusenvis, av bilder er benyttet i nettbaserte systemer somMyHeritage, Geni og FindAGrave, etc., og uten referanse til rettighetshaver eller tillatelse fra rettighetshaver. I norsk og internasjonal lov anses dette som tyveri.

Vi er i dialog med MyHeritage akkurat nå - og de tar det særdeles alvorlig da avtalen den enkelte har inngått viser til at det ikke er lov å benytte bilder man selv ikke har rettigheter til. Dette gjelder ikke bare bilder fra gravminner men også generelt.

Den generelle regelen er at man vanligvis kan benytte bilder fra andre i sin private sfære, eksempelvis i sitt eget slektsprogram. Skal man imidlertid publisere bildene, på nett, i bøker, trykksaker, osv., skal man referere til rettighetshaver og i mange tilfeller må man også søke rettighetshaver om tillatelse til slik bruk.

Veldig ofte er det dessverre uvitenhet som gjør at bilder urettmessig blir publisert - man ikke kjenner til reglene for bildebruk både i Norge og internasjonalt.

For gravminner gjelder følgende:
Gravminnebildene er det den enkelte fotograf som har rettighetene til. Det er lov å kopiere bildene til privat bruk. Det er ikke tillatt å publisere bildene på internett, trykksaker o.l. uten fotografens samtykke.