DIS-Norge
 
  English Norsk  

Bergen byarkiv og kilder for slektsgranskere

På Bergen byarkiv kan en finne mange interessante  kilder for slektsgranskere. Kan blandt annet trekke frem kartotek for likningskontoret i Bergen og Censur-Protocol for Bergen Søndagskole

Kartotek for Ligningskontoret i Bergen
Denne kilden står i noen flotte gamle arkivskap hvor informasjonen er skrevet på kartotekkort som ligger sortert etter navn. Kildeperioden er ca 1920/30 tallet og strekker seg opp til 1960-tallet. Arkivet inneholder både informasjon om enkeltpersoner og aksjeselskap.

Informasjonen man kan finne er: Navn, fødselsdata, stilling, ligningsår og adresse. Man kan også finne diverse annen informasjon som når personen er gift og med hvem. Hvis noen er død i denne perioden er også dette notert. I tillegg er det et løpenummer som viser til protokollene for ligningen. Dersom det på et kartotekkort vises til gamle kartotekkort, finnes også disse i en egen del av arkivskapene.

Dessverre er ligningsarkivet som det vises til ikke fullstendig ordnet slik at det kan være en krevende jobb å finne riktig protokoll.

Tilgjengelighet: I utgangspunktet er kilde åpen for innsyn, men dersom det skulle finnes sensitiv på et kort man ønske å se på, vil sperrefristen være 60 år. Siden arkivet ikke er pakket om, må man henvende seg til betjeningen med informasjon om hvilke personer sine kort man ønsker å få til utlån.
 
Censur-Protocol for Bergens SøndagskoleDenne boken gir en oversikte over hvem som gikk på søndagsskolen i Bergen i perioden 1802/03 til 1836. Nå er ikke dette en søndagsskole slik som vi tenker i dag. Protokollen er en oversikt over drenger som var i tjeneste i Bergen, men som om søndagen gikk på skole. Nå var det ikke alle som fikk gå på skolen, da dette kostet penger og ble betalt av den som de tjenestegjorde hos.

Informasjonen man kan finne er: Navn, alder, husbonde, antagelses tid. Videre oppdelt i Forkunnskaper: Læste, skrev, regnede. Skrivning: Fremgang, skoleflid, husflid. Regning: Fremgang, skoleflid, husflid. Sædeligt forhold paa skolen. Andre Anmærkninger. Det er i hovedsak bare drenger i boken, men det er mulig at det kan finnes enkelte piker.

Tilgjengelighet: Åpen for alle. Det er bare til å spørre på lesesalen etter den. Skriften i boken er lett å lese.  Boken vil bli skannet av Bergen Byarkiv i nærmeste framtid, da det er planlagt å få den registrert og lagt ut på nett. Når dette er gjort, vil den bli gjort digitalt tilgjengelig på deres hjemmeside.
 

 Tekst:/Foto: Renathe-Johanne Wågenes

 Nett: H.O.Østebø