DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsforskerdagen 2009

Årets slektsforskerdag var 31. oktober 2009.

 

DIS-Hordaland arrangerte den årlige slektsforskerdagen 31. oktober på Bergen offentlige bibliotek.

Dørene åpnet kl 10.00. 

I 1. etg. var det stand med mulighet til å få hjelp og råd/veiledning i forbindelse med slektsforskning.

I 2. etasje ble det holdt ulike foredrag.

 

 

 
Første foredragsholder var Arne Langeland, tema var "Fra bilde til digitale Familieminner". Et spennende foredrag som ble godt mottatt av de frammøtte.  Kl. 1300 var det Lise Håland, avd. leder for lokalhistorisk avdeling som informerte om hva biblioteket kan bidra med for en slektsforsker. For eksempel telefonkataloger tilbake til 1920-tallet, adressebøker, gamle aviser. Spesielt en av de fremviste kildene vekket stor interesse blant de fremmøtte: "Samlinger til Bergens personalhistorie avisutklipp 1880-1925" Denne er i 10 bind, inkludert register og er laget av W. Schjeldrup.
 
 Ivrige tilhørere under et av foredragene.
 

Siste foredrag var ved Jarle Hannisdal som presenterte Freemind. Dette er et nedlastbart program som man kan bruke til tankekart. Man kan for eksempel bruke dette når man skal lage en slektsbok. Målet er slektsbok, mens man vil ha mange underpunkter: Bilder, tekst, trykking, programvare, PC osv. Under dette igjen vil man ha mer detaljerte mål som fotografering, scanning, slektsforskning, samle historier osv. Man kan legge inn e-post adresser, linker til internett og annen ekstern informasjon. Se mer her: http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

Eksempel:
http://www.learningfundamentals.com.au/wp-content/uploads/health-map.jpg 

 

 Microfilm aparatene er enda i bruk når det letes i slektnøtter.
 
Jarle avsluttet med å vise BerGIS – Kartportalen til fortiden. Dette er en geografisk inngang til eiendomsregister, grunnbøker, kirkebøker, branntakster og folketellinger i Bergen. Gjennom ulike kilder kan du følge et bosted (tomtegrunn) og de som bodde der i perioden 1686 til 1906

Se mer her: http://bergis.uib.no/

 

Boklansering : DIS-Noge lanserer ny bok.

En av dagens store "begivenheter" må nok være at DIS-Norge sin bok "Lag slektsbok" ble lansert. Denne ble godt mottatt og det ble solgt flere eksemplarer. Ønsker du å kjøpe denne, ta kontakt med leder@ho.disnorge.no

 

Gravminner i Norge

Renathe-Johanne Wågenes orientert kort og svarte på spørsmål om Gravminner i Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renathe-Johanne Wågenes intervjuet noen av de som var til stede på slektsgranskerdagen.

 

Navn:
Tore Mehl, 58 år fra Bergen.

Når startet du med slektsforskning?
Interessen har vært der lenge, men for ca 1 ½ år siden kom jeg i gang.

Hvorfor startet du med i slektsforskning?
Eldste broren min startet, overtok dette og da var det gjort.

Hvor kommer slekten fra?
Bergen. Mye embetsslekt i Norge.

Hvilket slektsprogram bruker du?
TMG

Hvilket forum bruker du slektsforskningen?
Internett og biblioteket.

Medlem av DIS?
Ja, styremedlem i DIS-Hordaland.

PS: Første gang jeg er med, det er kjekt. Har kunnet hjelpe noen. Et spørsmål som går igjen er "hvilket slektsprogram skal jeg bruke?".

 

Bilde: Styremedlem Tore Mehl hjelper en slektsforsker

   

Navn:
Ann Helle, 58 år fra Bergen.

Når startet du med slektsforskning?
Interessen har vært der lenge, men for ca 1 ½ år siden kom jeg i gang.

Hvorfor startet du med slektsforskning?
Fikk noen anetre fra en fetter, og så "ballet" det på seg.

Hvor kommer slekten fra?
Hardanger.

Hvilket slektsprogram bruker du?
Brothers Keeper.

Hvilket forum bruker du i slektsforskningen?
Internett, biblioteket og bøker. Aldri vært på statsarkivet.

Medlem av DIS?
Ja.

PS: Spennende med boken "Lag slektsbok".

 
   
 

Navn:
Ellen Horn, 39 år fra Erdal.

Når startet du med slektsforskning?
For lenge siden.

Hvorfor startet du med slektsforskning?
Startet slektsforskning sammen med min mor. Hadde noen gamle slektsbøker og tenkte at jeg ville finne ut mer.

Hvor kommer slekten fra?
Farsslekten er fra Drammen og Nordland. Morsslekten fra Bremanger i Sogn og Fjordane.

Hvilket slektsprogram bruker du?
Brothers Keeper.

Hvilket forum bruker du i slektsforskningen?
Internett, det er lettest.

Medlem av DIS?
Ja

   

Navn:
Rolf Vandeskog, 75 år fra Åsane.

Når startet du med slektsforskning?
På begynnelsen av 1990-tallet.

Hvorfor startet du med slektsforskning?
Fikk noen anetre fra en fetter, og så "ballet" det på seg.

Hvor kommer slekten fra?
Navnet Vandeskog er fra Sveio, mens morsslekten er fra Bergen og Førde.

Hvilket slektsprogram bruker du?
Brothers Keeper.

Hvilket forum bruker du i slektsforskningen?
Internett.

Medlem av DIS?
Ja. 

   

Navn:
Trine Lise Hovland, 50 år fra Bergen.

Når startet du med slektsforskning?
I ca 2000.

Hvorfor startet du med slektsforskning?
Ble nysgjerrig. En kollega drev med slektsforskning. Fått litt informasjon fra en slekting, ellers har det bygget på seg.

Hvor kommer slekten fra?
Hovland er fra Vadheim i Sogn og Fjordane, ellers Bergen, Os og Fusa.

Hvilket slektsprogram bruker du?
Brothers Keeper.

Hvilket forum bruker du i slektsforskningen?
Internett og bygdebøker.

Medlem av DIS?
Ja.

PS: Hatt stort utbytte av slektsforskerdagen!

 

DIS-Hordaland styre:
Styret takker alle de frivillige som møtte fram for å stå på standen. De takker også foredragsholderne.

Tekst/Bilde: Renathe-Johanne Wågenes
Nett: H.O.Østebø