DIS-Norge
 
  English Norsk  

Passtvang i Norge

Som tidligere nevnt på vår nettside, skulle det registreres og legges ut pass fra Statsarkivet i Bergen.

Perioden 1816-1822 er nå skannet og registrert og ligger tilgjengelig på Digitalarkivet.

Det er publisert en artikkel i den anledningen som kan leses her http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Bergen/Nettartikler/Passtvang-i-Norge:

 

Søking i passregisteret:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/sok/8/100518