DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kirker

I Vaksdal er det 6 kirker og 1 kapell.

Det meste av informasjon er hentet fra noen svært innholdsrike bøker – Norske Minnesmerker, Norges kirker – utgitt av Riksantikvaren og Norsk Institutt for Kulturminneforskning i perioden 1994 – 2003. Disse bøkene pressenterer kirkene på en svært detaljert og omfattende måte. Det er interessante bøker og svært lærerik lesning. Hvis man ønsker utfyllende informasjon om en kirke, er disse bøkene den rette kilden. Godkjennelsen til å bruke disse bøkene som kilde i vårt arbeid er gitt av Anne Marta Hoff i april 2003.

 

Kilder:

Norske Minnesmerker, Norges kirker

Våre kirker, Norsk kirkeleksikon

Vaksdal Historielag v/Rolf Erik Veka.

Kyrkjestaden Dale 100 år

Soga om Stamneskyrkja.

Vaksdal Bygdebok b. IV.

Bendixen, Kirkene i Søndre Bergenhus amt 1904

Aage Lavik.

Olav og Åsmund Farestveit, Kyrkje og kristenliv i Modalen og Eksingedalen.

Evanger kyrkje 1851-2001.

Kalsbok, Vaksdal kyrkjekontor.

Kirkeregister, Riksarkivaren.