DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøtet 2012

Det innkalles til årsmøte i DIS-Hordaland, onsdag 15. februar 2012 kl. 19.00 på Kronstad Hovedgård, Bergen

Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Styrets årsberetning
 4. Regnskap m/revisors beretning
 5. Ansvarsfrihet for styret
 6. Budsjett for 2012
 7. Vedtektsendring
 8. Overgangsordning
 9. Profileringsendring
 10. Innkomne saker
 11. Valg
 12. Representanter til landsmøtet
 13. Avslutning

Årsmøtepapirene er lagt ut på våre hjemmesider under "Om DIS-Hordaland/Årsmøter/2012" - Lenke

Vel møtt

Bergen 31.01.2012

Styret.