DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte 2009 DIS-Hordaland

Det innkalles til Årsmøte i DIS-Hordaland

Onsdag 18. febr. 2009 kl 1900

på Kronstad Hovedgård, Bergen

Dagsorden:

1. Åpning

2. Valg av møteleder og referent

3. Styrets årsberetning

4. Regnskap m/revisors beretning

5. Ansvarsfrihet for styret

6. Budsjett for 2010.

7. Innkomne sake

8. Valg

9. Avslutning

DIS-Hordaland

Vel møtt

Bergen 01.02.2009

Styret.

Vedlegg til Årsmøte innkallingen
Innkalling til Årsmøte DIS-Hordaland 2009

Årsrapport for DIS-Hordaland 2008

Regnskap for DIS-Hordland 2008

Revisjon av regnskap for DIS-Hordland 2008

Valgkomiteens innstilling 2009