DIS-Norge
 
  English Norsk  

Arkivdagen 2016 - Slekt og Data har stands på Bergen Byarkiv.

I år avholdes Arkivdagen lørdag den 12.november 2016 kl 12.00 til 14.30

Arrangementet  finner sted på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82.

 

Tema for Arkivdagen er "Da klokken klang"

Byarkivet byr på foredrag, omvisning, og vil servere kaffe og skoleboller.

 

I tillegg skal Slekt og Data - Hordaland holde egen stands, hvor vi tilbyr hjelp til slektsgransking.

Slekt og Data - Hordaland vil bistå med å;

* komme igang med søk etter anene, for deg som ikke har startet

* gi tips for å komme videre for deg som har prøvd seg, men føler å trenge hjelp fpr videre arbeid.

* søke etter aner i ulike digitale arkiver.

* redegjøre for ulike redigeringsprogrammer som hjelper deg å rede på slekten. 

 

Byarkivet skal ha to foredrag fra kl 12.00

Ine Merete Baadsvik

Da skolen gikk på omgang

I første halvdel av 1700-tallet fikk byene fikk sine første faste skoler, allmueskolene. På landsbygden bodde folk for spredt til faste skoler. Løsningen var omgangsskolen, der skoleholderen reiste rundt i et distrikt og holdt undervisning på gårdene. Rådgiver Ine Merete Baadsvik fra Bergen Byarkiv forteller om omgangsskolen i Bergen, med Årstad som eksempel.I første halvdel av 1700-tallet fikk byene fikk sine første faste skoler, allmueskolene. På landsbygden bodde folk for spredt til faste skoler. Løsningen var omgangsskolen, der skoleholderen reiste rundt i et distrikt og holdt undervisning på gårdene. Rådgiver Ine Merete Baadsvik fra Bergen Byarkiv forteller om omgangsskolen i Bergen, med Årstad som eksempel.

 

Baard Olav Skogrand

Leseboken - nasjonal dannelse mellom to permer

På slutten av 1800-tallet tok vårt moderne skolesystem form. Skolen skulle være et felles fundament som skulle binde oss sammen i våre moderne liv. Sentralt i dette sto leseboken. Baard Olav Skogrand fra Bymuseet i Bergen for teller om bergenserne og lesebokforfatterne P. A. Jensen og Nordahl Rolfsen og deres bidrag til norsk nasjonal dannelse.

 

I tillegg gies det en omvisning knyttet til "Skolen i arkivet"

 

velkommen til Bergen Byarkiv på Lørdag