DIS-Norge
 
  English Norsk  

Møtekalender


Møter i Slekt og Data Hordaland


Slekt og Data Hordaland, 3. desember 2016, klokka 10:00

Tittel: Stand på hovedbiblioteket i Bergen
Sted: Lokalhistorisk avdeling, Bergen Offentlige Bibliotek


Slekt og Data Hordaland, 7. desember 2016, klokka 18:00

Tittel: BK Brukergruppe
Sted: Kronstad Hovedgård


Slekt og Data Hordaland, 7. desember 2016, klokka 19:00

Tittel: Embla Brukergruppe
Sted: Kronstad Hovedgård


Slekt og Data Hordaland, 14. desember 2016, klokka 19:00

Tittel: Legacy Brukergruppe
Sted: Kronstad Hovedgård


Slekt og Data Hordaland, 21. desember 2016, klokka 19:00

Tittel: Julemøte
Sted: Kronstad Hovedgård

Den lange reisen - med genene som veiviser
 
Foredrag ved Yngve Nedrebø.
 
Yngve Nedrebø har lenge arbeidet med DNA, blant annet med utgangspunkt i Jølster. Basert på dette har han har laget flere fortellinger - to av disse er - "Min forfar - steinaldermannen", og den andre "Fra Afrika til Amerika - jølstringer på vandring". Begge disse har han benyttet i en kåseri- og foredragsserie.